FANDOM


Mangetsu Tsuburaya
Mangetsu
Name Mangetsu Tsuburaya
Kanji 円屋 萬月(つぶらや まんげつ)
Appearance
Gender Male Male
Rakugo
Preceded Succeeded
First Appearance
Image Gallery

ReferenceEdit

v - e - dCharacters of Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu
Yotarou Wandering Arc
Yotarou | Yakumo Yuurakutei the 8th | Konatsu | Yakuza Boss
Yakumo and Sukeroku
Kikuhiko | Hatsutarou | Sukeroku Yuurakutei the 2nd | Yakumo Yuurakutei the 7th | Miyokichi | Konatsu | Sukeroku
Yakumo once Again
Sukeroku Yuurakutei the 3rd | Yakumo Yuurakutei the 8th | Konatsu | Shinnosuke | Eisuke Higuchi | Kidoisao
Other
Matsuda | Amaken | Mangetsu Tsuburaya | 猫助師匠 | アニさん | お千代 | Oei